Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2013

Čas dát NHibernatu sbohem #2 - performance

V minulém díle jsem jsem rozebíral pár nedostatků NHibernatu , které mají z mého pohledu zásadní vliv k nasazení či nenasazení toho výborného frameworku. V tomhle díle bych rád rozebral performance. Performance lze různě ladit, jak jsem již před pár lety rozbíral . Je spousta možností, jak věci delat. Cachovani, stateless session atd. Ve chvíli, kdy se dostane člověk na hranu rychlosti databáze, musí se začít zaobírat méně obvyklými věcmi, které se běžně neladí. Kontrukce entit Vždy jsme na našel projektu ctili DDD , čili chtěli jsme mít rich entity a ne naked. Tím chci říct, že všechny atributy/fieldy jsou encapsulované get/set metodami. Pokud nechcete zveřejnit privátní fieldy, musíte začít používat reflection, což při velkém měřítku při používání pro většinu mapovaných entit začíná být pro .NET problém. Je to pomalé. Existuje několik frameworků (např. FastReflect ), které dokážou cachovat reflection přístup, čistou performance přístupu k privátním fieldům to pak zrychlí v na